QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 


Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Kinh doanh hạ tầng

Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong nhiều năm sản xuất kinh doanh đã đạt ...
Tin mới
24/10/2014Thông báo về Nghị quyết số 52, ngày 17/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.
24/10/2014Thông báo về Nghị quyết số 50, ngày 30/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.
27/08/2014Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2014
23/08/2014Thông báo về Quyết định giải thể Chi nhánh Xí nghiệp Xây dựng Hạ Long
09/08/2014Báo cáo tài chính Quí II năm 2014
07/08/2014Thông báo về Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang.
29/07/2014Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
11/07/2014Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Đội cơ giới Công ty.
08/05/2014Báo cáo tài chính Quí I năm 2014.
Chứng chỉ & Giải thưởng